Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır? 2023

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde düzenlenen kıdem tazminatı işçinin işten çıkarılması ya da kendi isteğiyle bazı hallerde işten çıkması durumunda hak kazanılan tazminattır. İşveren tarafından yapılan bu ödemede işçinin çalıştığı süre esas alınır ve sürede alt sınır bir yıldır. Eğer işçi bir yıllık süre dolmadan işten çıkarsa bu durumda tazminat hakkı olmayacaktır.

Tazminatın hangi şartlarda alınacağı kanunda açıkça ifade edilir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin sona ermesiyle iş akdi de bittiğinden tazminata konu durum olmaz. İş akdi işçi tarafından haklı bir sebeple fesih edildiğinde ya da işçi haklı sebepler haricinde işten çıkarıldığında tazminat hakkı ortaya çıkacaktır.

E-Devletten Tazminat Hesaplama

E-devlet sisteminden SGK prim sorgulama hizmet dökümü üzerinden çalışılan gün sayısı dikkate alınarak ne kadar tazminat alınacağı hesaplanabilir. Bu işlemleri yapabilmek için e-devlet şifresi ve TC kimlik numarası bilgileri ile sisteme giriş yapmak gerekir. Ardından hizmetler kısmından Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası açılır ve hizmet bilgisi kısmından tazminata ilişkin bilgilere ulaşılabilir. Şahıs ödemeleri sorgula kısmında tazminat ile ilgili bilgiler yer alır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken işe başlama ve işten ayrılma tarihi, aylık brüt maaş, aylık brüt ek ücretler, yıllık brüt ikramiye, kümülatif vergi matrahı gibi kalemler dikkate alınır. Hesaplamanın daha kolay yapılabilmesi için online hesaplama araçları kullanılabilir. Çıkan sonuçlar tahmini değerler olup bilinmeyen kısımlar boş bırakılabilir. Aylık brüt maaş ile işe giriş çıkış tarihi doldurulması zorunlu alanlardır.

Tazminat Hesaplama Askerlik Durumu

Erkek çalışanlar zorunlu askerlik görevleri nedeniyle işten ayrılacaklarında işten çıkmadan önce kıdem tazminatı alabilirler. Bunun için işten ayrılma şartlarını sağlıyor olmak gerekir. Alınacak tazminatın ne kadar olduğunu öğrenmek için işe giriş ve işten çıkış tarihi, yıllık toplam brüt ikramiye, aylık brüt maaş, aylık brüt yemek ve ulaşım ücreti, diğer brüt ödemelerin yıllık toplamı dikkate alınır.

1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde 3. Fıkrada yer alan bilgilere göre askerlik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçinin tazminat hakkı oluşur. Tazminat alabilmek için işçinin belli bir sürede birliğine teslim olması önemlidir. Eğer işçi askerlik sebepli çıkıp iş değiştirirse bu durum mahkeme tarafından tespit edildiğinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. Bu gibi durumları önlemek adına fesih başvurularında askerlik şubesinden alınan belge de ibraz edilir.

Tazminat Hesaplama Netten Nasıl Yapılır?

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama işlemleri internet üzerinden kolayca yapılabilir. İşe giriş ve işten çıkış tarihi, işten çıkılan tarihteki brüt ücret ve kümülatif vergi matrahı hesaplamada esas alınan kalemler arasında yer alır. Kıdem tazminatı hesaplamalarında çalışma süresi, kıdeme esas brüt ücret, damga vergisi, brüt kıdem tazminatı ve net kıdem tazminatı kalemleri yer alır. İhbar tazminatı hesaplamalarında ise çalışma süresine ek olarak iki haftalık ihbar süresi hesaba katılır. Ayrıca gelir vergisi hesaplaması da yapılır.

Tazminat Hesaplama Net Maaş Nedir?

Maaş hesaplaması yapılırken brüt değer dikkate alınır ve net tutara ulaşılır. Brüt maaştan net maaş hesaplanırken aylık asgari ücrete göre işlem yapılır. Detaylı sorgulama yapılırken ek ödemeler, kümülatif gelir vergisi matrahı, işveren maliyeti için başlangıç ayı, toplam çalışma günü, 5510 hazine teşfiği, eşin çalışıp çalışmama durumu, emeklilik durumu, çocuk sayısı gibi kalemler hesaplamaya dahil edilir. Hesaplama aracına bilgiler eksiksiz olarak girildikten sonra net maaşa ulaşılır.

Tazminat Hesaplama Nasıl Oluyor?

Tazminat hesaplaması için esas olan kalemler işin başlangıç ve bitiş kalemleri ile aylık brüt maaştır. Tazminata hak kazanabilmek için bir yıllık sürenin doldurulmuş olması şartı aranır. Aksi halde hesaplama aracında net ihbar tazminatı tutarı ya da net ihbar tazminatı tutarı sıfır olarak görünecektir.

Hesaplamada kullanılan kümülatif vergi matrahı tutarı gelir vergisini ifade etmek için vardır. Kıdem tazminatı hesaplamalarında bu alanın boş bırakılması da kabul edilir. 2005 yılı öncesi için hesaplama yaparken eski Türk lirası değeri dikkate alınır. Brüt maaş girerken işten ayrılma tarihindeki maaş yazılacaktır.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır 2023

İşveren ya da işçiden herhangi birinin iş sözleşmesini bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak sonlandırması sonucunda doğan hak ihbar tazminatı olarak değerlendirilir. Yükümlü olan taraftan talep edilen bu miktar ödenmediği takdirde zorunlu arabuluculuk desteği alınır. Ödenmesi gereken tutar hesaplanırken işe giriş ve çıkış tarihleri, aylık brüt maaş, aylık brüt ek ücretler, yıllık brüt ek ikramiye, eğer biliniyorsa kümülatif vergi matrahı hesaplamaya ilave edilir. Yemek, yol ya da benzeri ilave ödemeler yoksa aylık brüt ek ücretler kısmı boş bırakılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu