Ücretsiz İzin Hakkı ve Ücretsiz İzin Şartları

Ücretsiz izin nedir konusu, günümüzde milyonlarca çalışan tarafından merakla sorulmaktadır. Ücretsiz izin, çalışan personellere tanınan hak ve sorumluluklar arasında gösterilmektedir. Ücretsiz izin kullanmak isteyen personel, çalışmadığı süre boyunca iş yerinden ücret alamamaktadır. Bu nedenle ücretsiz izin yerine daha çok ücretli izin tercih edilmektedir.

Ücretsiz izin, personeller için bazı durumlarda bir yükümlülük olabilmektedir. Bu durum, iş yerinin çalışanı belirli şartlar halinde ücretsiz izine çıkarabilmesine dayanmaktadır. Fakat ücretsiz izine çıkmak için personelin onayının alınması esastır. Bu izin, işçinin yazılı onay metni ile sağlanmaktadır. Fakat bir personel, ücretsiz izine çıkmak istemeyip işveren bu konuda ısrarcı olursa personelin iş sözleşmesini haklı sebeplerle fesih edilebilme şansı bulunmaktadır.

Kısacası ücretsiz izin, bir çalışanın kendi beyanı ve iş yerinin onayı ile hiçbir ücret almadan izne ayrılmasıdır. Ücretsiz izin işlemlerinin gerçekleşmesi için iş yerindeki bir personelin kendi talebi ve işverenin onayı gerekmektedir. Ayrıca ücretsiz izine ayrılan bir personel, iş yeri tarafından sağlanmakta olan yol ve yemek gibi sosyal yardımlardan da yararlanamamaktadır.

Ücretsiz İzin Şartları Nelerdir?

Ücretsiz izin hakkı, devlet yasaları ile personellere tanınmıştır.  Ayrıca işlerin azalması veya işverenin kendini koruma altına alması gibi durumlarda kurumların da işçileri ücretsiz izne çıkarmaları mümkün kılınmaktadır. Ücretsiz izin için gereken ilk şart, personelin rızasının alınmasıdır. Bu hususta personelin işveren tarafından sağlanan yazılı beyana onay vermesi gerekmektedir.

İşyeri tarafından ücretsiz izne çıkarılmak istenen personele, 7-10 iş günü içerisinde talep yazısı sunulmalıdır. Altı gün içerisinde yazılı beyanda bulunulmaması veya onay alınmaması halinde işçinin ücretsiz izne çıkmaya razı olmadığı kararı alınmaktadır. İşte, ücretsiz izin için sağlanması gereken temel şartlar;

 • Personelin ücretsiz izin belgesi yazılı bir metin olarak sunulmalı ve personele açıkça belirtilmelidir.
 • Ücretsiz izin kapsamında personelin mutlak onayı alınmalıdır.
 • Ücretsiz izne çıkarılan personelin çalışmadığı günler, yıllık izinden düşmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.
 • Personelin gidiş-dönüş süresini de kapsayacak şekilde dört güne kadar ücretsiz izne çıkarılması gerekmektedir.
 • Şehir dışına seyahat sebebiyle ücretsiz izin talep eden personellerin içerisinde bulundukları durumu kanuni olarak kanıtlayabilmeleri de şarttır.

Ücretsiz İzin Dilekçesi

Ücretsiz izin formu veya ücretsiz izin dilekçesi, izne ayrılmak isteyen personel tarafından doldurularak iş yerine teslim edilmelidir. Bu evrak, kanuni bir geçerliliğe sahip olduğu için tamamen eksiksiz ve hatasız olarak doldurulmalıdır. Bu nedenle birçok çalışan, ücretsiz izin dilekçesini nasıl doldurması gerektiğini sürekli araştırmaktadır. İşte, ücretsiz izin dilekçesinde yer alması gereken bazı noktalar;

 • Ücretsiz izin dilekçesi, personelin adı ve soyadı ile başlamalıdır.
 • Personelin kimlik numarası, dilekçenin içerisinde mutlaka yer almalıdır.
 • Çalışanın yer aldığı iş pozisyonu da dilekçede bulunması gereken detaylar arasındadır.
 • İşçinin ücretsiz izne ayrılmak istediği tarih, işveren ve işçi tarafından ortak olarak belirlenmeli ve dilekçede yer almalıdır.
 • Ücretsiz izin dilekçesinde personelin iznini tamamlayacağı tarih mutlaka bulunmalıdır.
 • Ücretsiz iznin bitmesi gereken tarih, işveren ve işçi tarafından ortak şekilde belirlenmelidir.
 • İşçinin izne ayrılma nedeni, kanıtlanabilir şekilde dilekçede bulunmalıdır.
 • Son olarak işçinin imzası da dilekçede bulunması gereken detaylardan biridir.

Ücretsiz izin dilekçesi doldurulduktan sonra en kısa süre içerisinde işçi tarafından işverene bildirilmek zorundadır. Eğer personelin hukuken korunan ve geçerli bir sebebi bulunuyorsa işverenin personele ücretsiz izin hakkı tanıması şarttır. Aksi durumda son karar, işverene kalmıştır.

Ücretsiz İzin Talep Formu

Ücretsiz izin talep formu da ücretsiz izin dilekçesi ile işverene sunulması gereken belgeler arasında yer almaktadır. Personel, talep formunda neden ücretsiz izne ayrılmak istediğini, izin tarihini, iznin biteceği tarihi ve varsa şehir değişim planını ücretsiz izin talep formu ile mutlaka bildirmelidir.

Ücretsiz izin talep formu, işveren tarafından onaylandıktan sonra işçinin izin süresi başlamış kabul edilmektedir. Beyan edilen tarihler içerisinde izin talep formu hukuki bir evrak görevi almakta ve iş yeri tarafından saklanmaktadır. Kaybolan veya zarar görmüş talep formları, iş yeri ve hukuki mecralar tarafından reddedilebilmektedir.

Ücretsiz İzin Ne Kadar Kaç Gün?

Ücretsiz izin ne kadar veya kaç gün sorusu da personeller tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Çünkü ülkemizde uygulanmakta olan ücretsiz izin tarihleri, belirli koşullar göz önüne alınarak farklı şekilde oluşturulmaktadır. Örneğin doğum yapan personellerin rapor sürelerinin bitiminin ardından 6 aya kadar ücretsiz izne çıkma hakları bulunmaktadır. Fakat bu durum, personelin onayıyla gerçekleştirilebilmektedir. Doğum yapan personellerin raporlu izin tarihleri dolduktan sonra çalışma hakları bulunmaktadır.

Yol izni ise personellerin iş yerlerinde talep ettikleri bir başka ücretsiz izin hakkıdır. Bu hak, birçok belgeyi ve hususu da bünyesinde barındırmaktadır. Personeller, taşınacakları veya seyahat edecekleri yerlerden gidiş dönüş saatlerine kadar tüm bilgileri iş yerine sunmak zorundadırlar. Yalan veya eksik beyanda bulunan personeller, ücretsiz izin kullanamamaktadırlar. Yol izni için tanınan izin süresi, toplamda en fazla dört günü kapsamaktadır. Dört günden sonra ücretsiz izin alabilmek için personellerin yeni bir başvuru daha yapmaları gerekmektedir.

Ücretsiz İzin Kıdem Tazminatı Nedir?

Ücretsiz izin kıdem tazminatı da personeller tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Kıdem tazminatı, personellerin çalıştıkları gün boyunca işlenmekte olan ücret haklarıdır. Fakat kanunen, ücretsiz izne çıkmış bir personel için kıdem tazminatı işlememektedir. Bu nedenle personellerin ücretsiz izne çıkması ile kıdem tazminatları da durdurulmaktadır.

Korona döneminde bazı iş yerlerinde ücretsiz izin sırasında kıdem tazminatı işlenirken yasalar gereği böyle bir durum söz konusu değildir. Kısacası ücretsiz izin tarihleri arasında personellerin kıdem tazminatlarının işlenmesi, işveren iradesine kalmış bir durumdur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu